Článok

Blogu

Investovaním proti kríze

Závod práškovej metalurgie GEVORKYAN bol postavený na Slovensku, ako rodinný podnik, kde v tomto odvetví pracuje už tretia generácia. Nakoľko firma sa budovala od nuly emigrantom bez peňazí a známostí, budovaniu firmy najviac pomohla predchádzajúca kríza z rokov 2008-2009. To bolo obdobie, keď spoločnosť vyrástla o 100% z malej garážovej firmy do moderného industriálneho podniku. Jadro rýchleho rastu spočívalo v tom, že na trhu sa objavili drahé výrobné zariadenia, o ktoré výrobné závody prestali mať záujem, rovnako ako aj o nové výrobné priestory. Zakladateľ firmy Dipl. Ing. Artur Gevorkyan veril, že know-how, ktoré firma má, dovoľuje ísť do rizika a zobrať na splátky stroje, ktoré násobne prevyšovali ročné tržby fabriky. Dnes je GEVORKYAN, s.r.o. jedinečným dodávateľom unikátnych produktov po celom svete.

Pred niekoľkými rokmi firma vytvorila vlastné stredisko automatizácie a digitalizácie, aby zabezpečila dlhodobú konkurenčnú schopnosť bez ohľadu na očakávaný rast mzdových nákladov na Slovensku. Kríza v roku 2020 naštartovala na firme nové investície vo veľmi podobnom štýle a stratégii, ako bolo počas predchádzajúcej krízy. Boli realizované investície do strojov umožňujúcich zefektívniť výrobu, rozšíriť portfólio, absorbovať nové zákazky, ktoré prišli práve vďaka kríze. Prášková metalurgia je ekonomicky efektívna výroba a v kombinácii s umiestnením výroby v technicky vyspelej a cenovo prijateľnej krajine, akou je Slovensko, zabezpečuje dlhodobú stabilitu firmy.

V roku 2020 špeciálne investície smerovali do robotizácie, aby sa zamedzil vplyv prudkého nárastu práceneschopných operátorov. Robotizované pracoviská, kompletne vyvinuté na firme, nahrádzajú celé tímy operátorov a umožňujú pokračovať v nepretržitej prevádzke. Výrazná časť investícií smeruje do simulačných softvérov, informačného systému, online komunikácii, tak aby mohla firma flexibilne fungovať v sťažených Covid podmienkach.

V roku 2020 firma investovala do vývoja a výroby unikátnych respirátorov/masiek, ktoré dostali niekoľko medzinárodných ocenení a dokonca ponuky presťahovať výrobu do iných európskych štátov, čo však firma neplánuje. Navyše, vzhľadom na neexistujúce kapacity na Slovensku firma investovala do unikátneho laboratória, ktoré umožňuje testy všetkých druhov respirátorov, masiek, filtrov, rúšok, a pod. Aktuálne rozšírila sortiment vyrábaných ochranných masiek so špeciálnymi aplikáciami pre silové zložky, medicínsky personál, dokonca masky ako módny doplnok. Vďaka profesionálnemu prístupu dostali masky certifikáty a registráciu v ŠUKL (Štátny ústav pre kontrolu liečiv).  V najbližšom období firma plánuje rozšírenie výroby, ako aj investície do rozšírenia aditívnej výroby (3D tlač), ktorá sa už teraz používa v trojzmennej prevádzke na oddelení vývoja.

In: TREND, 04/2021, News and Media Holding, ročník XXX.